EN
在线预约

*

姓名

*

手机

*

生日

*

校区

*

课程选择

*

意向预约时间

*

舞蹈基础

Honor
赛事荣誉
2018.12
2018香港“袋鼠杯”舞蹈比赛 金奖
2018.12
2018香港“袋鼠杯”舞蹈比赛—金奖
2019.03
2019 GDC国际青少年舞蹈大赛
2019.03
2019 GDC国际青少年舞蹈大赛
2019.03
作品《雨落晴空》获得最佳原创奖
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 亚洲之星
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 亚洲之星
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 亚洲之星
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 金奖
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 金奖
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 金奖
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 金奖
2019.12
2019 亚洲青少年国际艺术大奖赛(舞蹈) 金奖